1.8 ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อ สีขาว

Description