1.7 ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์แบบปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

Description