1.6 ท่อพีวีีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อ สำหรับใช้กับท่อรับความดันต่ำและการเกษตร

Description