4.เหล็กแผ่นดำ-เหล็กแผ่นลาย มาตรฐานตลาด

Description

คือ เหล็กแผ่นที่ไม่มีมาตรฐานกำนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว), 1.40มิล(สีแดง), 1.95มิล(สีน้ำงเงิน), 1.95มิล(สีน้ำเงิน) และ 3.0มิล(สีน้ำตาล) เป็นต้น

 

Share this product