No file selected.

5.เหล็กตัวซี มาตรฐานตลาด

Description

คือ เหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เหล็กรูปตัวซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย    มอก.1228-2549 เท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อปลอดภัย ความหนาเหล็กที่นิยมใช้ทั่วไปในท้องตลาดคือ 1.60มิล(สีขาว), 2.0มิล(สีฟ้า), 2.3มิล(สีเขียว) และ 3.2มิล(สีชมพู) ซึ่งการเลือกใช้ขนาดและความหนาที่เหมาะสมและปลอดภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.1228-2549

1.ความหนาเหล็ก 1.6 ± 0.22 ,2.0 ± 0.25 ,2.5 ± 0.25 ,2.8 ± 0.28 ,3.2 ± 0.30 ,4.0 ± 0.45 ,4.5 ± 0.45

2.น้ำหนัก ± 10%

3.ค่าTensile Strength 400-540Mpa ,ค่าYield Strengyh 245MPa(min) ,ค่าElongation T ≤ 5mm(25%min) ,T > 5mm(17%min)

Share this product