1.ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม มาตรฐานตลาด

Description

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมตลาด คือท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว) ,1.40มิล(สีแดง) ,1.70มิล(สีเหลือง) ,1.95มิล(สีน้ำเงิน) ,2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)