abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

สารบัญเหล็ก

1.ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม มาตรฐานตลาด

คือ ท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว) ,1.40มิล(สีแดง) ,1.70มิล(สีเหลือง) ,1.95มิล(สีน้ำเงิน) ,2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)

2.ท่อเหล็กกลม มาตรฐานตลาด

คือ ท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว), 1.40มิล(สีแดง), 1.70มิล(สีเหลือง), 1.95มิล(สีน้ำเงิน), 2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)

3.ท่อเหล็กแบน มาตรฐานตลาด

คือ ท่อเหล็กที่ไม่มีมาตรฐานกำหนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็ก ที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็ก ที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว), 1.40มิล(สีแดง), 1.70มิล(สีเหลือง), 1.95มิล(สีน้ำเงิน), 2.50มิล(สีเขียว) และ 2.70มิล(สีส้ม)

4.เหล็กแผ่นดำ-เหล็กแผ่นลาย มาตรฐานตลาด

คือ เหล็กแผ่นที่ไม่มีมาตรฐานกำนด เน้นสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เป็นเหล็กที่ไม่เน้นคุณสมบัติทางกลมากนัก และเป็นเหล็กที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดค่อนข้างมาก มาตรฐานความหนาเหล็กที่ใช้ทั่วไปคือ 1.20มิล(สีขาว), 1.40มิล(สีแดง), 1.95มิล(สีน้ำงเงิน), 1.95มิล(สีน้ำเงิน) และ 3.0มิล(สีน้ำตาล) เป็นต้น
No file selected.

5.เหล็กตัวซี มาตรฐานตลาด

คือ เหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ เหล็กรูปตัวซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย มอก.1228-2549 เท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อปลอดภัย ความหนาเหล็กที่นิยมใช้ทั่วไปในท้องตลาดคือ 1.60มิล(สีขาว), 2.0มิล(สีฟ้า), 2.3มิล(สีเขียว) และ 3.2มิล(สีชมพู) ซึ่งการเลือกใช้ขนาดและความหนาที่เหมาะสมและปลอดภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ

 

No file selected.

6.เหล็กเพลาขาว มาตรฐานตลาด

เหล็กเพลาขาวเป็นเหล็กที่สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหรรมประเภทต่างๆ ได้มากมายสืบเนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากเหล็กทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดของขนาด, ความเรียบของพื้นผิว และคุณสมบัติทางกลภาพบางประการ ซึ่งเอื้อให้เหล็กเพลาขาวมีอรรถประโยชน์ในการใช้งานสูงกว่าเหล็กประเภทอื่นๆ มีหน่วยเรียกในการซื้อขาย2ชนิดคือ หน่วยหุน เช่น ขนาด 1/8", 3/8", 1", 1.1/2" และหน่วยมิล เช่น ขนาด 5มิล, 8มิล, 15มิล, 30มิล เป็นต้น ทาง บจก.สหปลื้ม มีจัดจำหน่ายเฉพาะหน่วยหุนเท่านั้น เนื่องจากงานโครงสร้างจะเน้นใช้หน่วยหุนเป็นหลัก

7.เหล็กสี่เหลี่ยมตัน มาตรฐานตลาด

เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ส่วนมากเหล็กประเภทนี้จะนำไปใช้งานหน้าต่าง รั้ว ระเบียงกันตก เป็นต้น ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจน ในท้องตลาดทั่วไปจะใช้ขนาด 3/8" และ 1/2" เป็นหลัก

8.เหล็กแบนรีด (เหล็กดัดหน้าต่าง) มาตรฐานตลาด

คุณสมบัติของเหล็กแบนรีดเบื้องต้นจะต้องมีส่วนผสมคาร์บอนต่ำเนื่องจากต้องการความเหนียวมากเป็นพิเศษเพื่อนำเหล็กแบนรีดไปประยุกต์ใช้งานดัดเป็นลวดลายต่างๆของหน้าต่างเหล็กดัด เหล็กแบนรีดทาง บจก.สหปลื้ม มีจัดจำหน่ายคือหน้ากว้าง12มิล ยาว10เมตร แต่มีน้ำหนัก2รุ่น คือ 2.0กก.±(สีแดง)  และ2.2กก.±(สีเขียว) มัดละ500เส้น ทั้ง2รุ่น