เหล็ก ( iron ) , ท่อเหล็ก , เหล็กฉาก , เหล็กเส้น

กลุ่มธุรกิจเหล็ก

ท่อเหล็ก / เหล็กฉาก / เหล็กเส้น
ท่อ ( pipe ) , ท่อน้ำ , ท่อเหล็ก , ท่อประปา , ท่อพีวีซี

กลุ่มธุรกิจประปา

ท่อ / ท่อน้ำ / ท่อประปา / ท่อเหล็ก / ท่อพีวีซี
ตราช้าง , สว่าน , ปั๊มน้ำ , ลูกหมู , สมาร์ทบอร์ด

กลุ่มธุรกิจฮาร์ดแวร์

สว่าน / ปั๊มน้ำ / ลูกหมู / สมาร์ทบอร์ด
หลังคา , กระเบื้อง , ปูน , ฝ้า , คอนกรีต , วัสดุก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจ SCG

วัสดุก่อสร้าง / หลังคา / กระเบื้อง / ปูน / ฝ้า / คอนกรีต